Gama Etiket’de Kariyer

Gama Etiket, globalleşen dünyada rekabette fark yaratabilmek için en önemli sermayesinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.
Bu amaçla çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetine büyük önem vermektedir. Gama Etiket olarak, çalıştığı kurumun geleceğiyle kendi yaşamını bütünleştiren ve yaptığı çalışmalarla değer yaratan insanların oluşturduğu bir yapıya inanıyoruz.

 

İnsan Kaynaklarının Vizyonu

Başarımızın çalışanlarımızın mutluluğu ile doğru orantılı olduğu bilinci ile maddi ve manevi çalışma şartlarımızı geliştirmeyi en önemli çalışan prensibi kabul ediyoruz. Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu çerçevede, katkılarıyla kurumu daha da ileriye götürecek yeni iş arkadaşlarını kazanmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri sayıyoruz. 

 

İnsan Kaynaklarının Misyonu

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, kurumumuzun sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen grubumuzun yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, bulunduğu her sektörde en çok tercih edilen grup olmak ve bu konumu korumaktır.

İş Başvuru Formu

  Doğum Tarihi:

  İl:

  Askerlik Durumu:

  Eğitim Durumu:

  Ehliyetiniz Var mı?

  Aktif Araç Kullanıyor musunuz?

  Profil Resmi Yükle